TISSUES

Tissue expression database

KIAA0195 tissues

KIAA0195 [ENSP00000313885]

Transmembrane protein 94; KIAA0195

Synonyms:  KIAA0195,  A0A024R8S6,  C9JL75,  J3KRN3,  J3KRU7 ...

Linkouts:  STRING  Pharos  UniProt

0 1 2 3 4 5 Confidence