TISSUES

Tissue expression database

KLK2 tissues

KLK2 [ENSP00000313581]

Kallikrein-related peptidase 2; Glandular kallikreins cleave Met-Lys and Arg-Ser bonds in kininogen to release Lys-bradykinin.

Synonyms:  KLK2,  KLK2p,  hKLK2,  A0A024R4J4,  A0A024R4N3 ...

Linkouts:  STRING  Pharos  UniProt  OMIM

0 1 2 3 4 5 Confidence